ProiecteIniţiator, elaborator şi coordonator al proiectului Program pentru stabilirea volumului optim de muncã şi asigurarea calitãţii activitãţii în instanţe în anul 2011 Noiembrie 2010: Vezi / Descarcã (pdf, 161K)


Iniţiator, elaborator şi coordonator al proiectului Program pentru stabilirea volumului optim de muncã şi asigurarea calitãţii activitãţii în instanţe în anul 2010 Octombrie 2009: Vezi / Descarcã (pdf, 1.1M)
Rezultate dupã 6 luni de la implementare: Vezi / Descarcã (pdf, 1.0M)

Rezumat: datele statistice pentru prima jumãtate a anului 2010 confirmã creşterea eficacitãţii activitãţilor în tribunale şi judecãtorii:
   - judecãtorii de la judecãtorii au soluţionat un numãr de 751.417 de dosare în prima jumãtate a anului 2010, cu 31,64% mai mult decât în prima jumãtate a anului 2009 (570.789 dosare);
   - judecãtorii de la tribunale au soluţionat un numãr de 269.336 de dosare în prima jumãtate a anului 2010, cu 5,36% mai mult decât în prima jumãtate a anului 2009 (255.630 dosare);
   - judecãtorii de la curţile de apel au soluţionat un numãr de 76.882 de dosare în prima jumãtate a anului 2010, mai puţin cu 6,30% decât în prima jumãtate a anului 2009 (82.050 dosare), consecinţã şi a faptului cã în primul semestru curţile de apel au īnregistrat 79.466 de dosare nou intrate, cu 5,44% mai puţine decāt în aceeaşi perioadã a anului 2009 (83.787), şi ca efect al atacabilitãţii în scãdere.

Iniţiator, elaborator şi coordonator al proiectului Programul cadru privind stabilirea volumului optim de muncã şi de asigurare a calitiãţii muncii în instanţe Mai 2009: Vezi / Descarcã (pdf, 260K)


Raportul grupului de lucru "Managementul calitãţii": Vezi / Descarcã (pdf, 1.0M)

Rezumat privind activitatea grupului de lucru "Managementul calitãţii": Vezi / Descarcã (pdf, 260k)


Viena, aprilie 2008


Experienţa pe care am acumulat-o în calitate de membru în Grupul de lucru "Managementul calitãţii" din cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (octombrie 2007 - aprilie 2008) m-a ajutat sã înţeleg cã, în domeniul calitãţii, cãutarea de soluţii şi metode de lucru trebuie sã fie contiuã pentru ca instanţele şi parchetele sã poatã sã raspundã cât mai bine nevoilor societãţii. În Şedinta Plenului Consiliului din 19.06.2008 am propus iniţierea a douã proiecte în domeniul calitãţii:
   - realizarea unei proceduri unitare de administrare şi soluţionare a plângerilor privind activitatea instanţelor şi parchetelor;
   - introducerea unei proceduri de evaluare externã a activitãţii instanţelor şi parchetelor.


Coordonator, iniţiator şi elaborator, în calitate de membru CSM, al programului bãncii Mondiale "Crearea unei reţele de formatori în scopul de a asigura pregãtirea membrilor comisiilor responsabile cu evaluarea activitãţii profesionale a judecãtorilor şi procurorilor". Expert: Sofia Chiricã. Raport final, Februarie 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 385k)


Iniţiator şi elaborator al proiectului Programul privind aplicarea schemei de evaluare bazatã pe competenţe la evaluarea hotarârii judecãtoreşti: Vezi / Descarcã (pdf, 375k)


Iniţiator şi elaborator, împreunã cu Conf. Univ. Dr. Ion Copoeru, şi coordonator al proiectului Coordonate ale profilulului etic al magistratului. Noile exigenţe ale evaluãrii morale a procurorului: Vezi / Descarcã (pdf, 262k)


Iniţiator şi elaborator, împreunã cu Conf. Univ. Dr. Ion Copoeru, şi coordonator al proiectului Propunere pentru un nou Cod de eticã al judecãtorilor din România: Vezi / Descarcã (pdf, 391k)


Elaborator şi iniţiator al Proiectului pilot privind organizarea şi funcţionarea "Modulul judecãtor - grefieri" la un numãr determinat de instanţe: Vezi / Descarcã (pdf, 302k)
Acest proiect a fost sistat în anul 2009 întrucât nu a primit finanţãrile corespunzãtoare din partea Ministerului Justiţiei. Proiectul presupunea recrutarea unui numãr de 400 de grefieri pe an în perioada 2006 - 2010.


Elaborator, împrenuã cu Prof. Univ. Dr. Sofia Chiricã al proiectului Criterii şi ghid de interviu pentru evaluarea candidaţilor la funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Vezi / Descarcã (pdf, 235k)
Acest ghid a fost utilizat începând cu anul 2006 şi pânã în anul 2009 de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie si Justiţie.


Raportul de activitate 26 aprilie 2005 - 28 februarie 2006 pentru Profilul magistratului în sistemul juridic din România: Vezi / Descarcã (pdf, 366k)


Elaborator, împrenuã cu Prof. Univ. Dr. Sofia Chiricã, şi coordonator al proiectului Profilul magistratului în sistemul juridic din România: Vezi / Descarcã (pdf, 330k)
Elaborarea unui profil al magistratului pentru sistemul juridic din România a fost ţinta eforturilor conjugate ale mai multor echipe: Grupul nr. 3 din Consiliul Superior al Magistraturii, având ca sarcinã Profilul Magistratului şi formarea sa profesionalã, condus de Alexandrina Rãdulescu, "Grupul de investigaţie apreciativã", alcãtuit, la iniţiativa Grupului 3 din CSM, din 19 magistraţi, din toate nivelurile de jurisdicţie, cu statut profesional si vârste diferite şi, īn sfârşit, grupurile de experţi participanţi la seminariile organizate pe aceastã temã în perioada mai-septembrie 2005.


Coordonator al programului Dezvoltarea unui sistem cuprinzãtor de statisticã judiciarã şi a unui sistem obiectiv de monitorizare a performanţei judiciare", finanţat de programul PPIBL al Bãncii Mondiale:  Vezi / Descarcã (pdf, 235k).
Raportul lui Jesper Wittrup pentru acest program: Analiza sistemului de mãsurare şi monitorizare a performanţei judiciare în România: Vezi / Descarcã (pdf, 602k).Acest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM)