Participãri la SesiuniIniţiator şi coordonator al Conferinţei anuale a grupului de lucru privind stabilirea volumului optim de activitate la instanţele judecãtoreşti cu tema "Clarificarea responsabilitãţilor cu privire la respectarea cerinţelor procesului echitabil şi respectarea volumului optim de muncã în instanţe". Octombrie 2010. Vezi / Descarcã (pdf, 667K)Întâlnire cu comisiile de evaluare a judecãtorilor de pe raza Curţii de Apel Bucureşti. Rezumat întâlnire 5-7 Oct 2009. Vezi / Descarcã (pdf, 152K)Vizitã de lucru: Programul Phare "Întãrirea capacitãţii Consiliului Superior al Magistraturii de a-şi îndeplini atribuţiile." Italia, 1-10 iunie 2009.Vezi / Descarcã (pdf, 163K)Raport întâlniri Judecãtoria Cluj-Napoca şi Judecãtoria Turda: Vezi / Descarcã (pdf, 30K)Sesiune de prezentare a cãrţii Calitatea în justiţie. Perspective asupra managementului calitãţii în instanţe, eveniment desfãşurat în Cluj-Napoca, la "Aşezãmântul Lepãdatu", în 27 februarie 2009: Vezi / Descarcã (pdf, 1.2M)

Participare la conferinţa "Judicial independence in Europe - Models of self-government and self-responsibility" Simpozion Internaţional, Universitatea Goethe, Frankfurt, 7 - 8 Nov. 2008 cu lucrarea Ion Copoeru, Alexandrina Rãdulescu. "Is there any place for ethics? Implementing the Deontological Code of Judges and Prosecutors in Romania" prezentatã la secţiunea "Judicial ethics".

Textul apare în numãrul 4/2008 al revistei Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV)

Rezumat:
Interesul crescut pentru un cod de conduitã eticã dezvãluie existenţa unui proces de reflectare asupra misiunii, normelor şi valorilor profesiei de judecãtor. Codul deontologic al judecãtorilor şi procurorilor, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii în anul 2005, fiind instituit rapid sub presiunea Uniunii Europene, fãrã o dezbatere în profunzime, s-a dovedit a fi greu de implementat, iar mãsurile adoptate pânã acum sunt încã insuficiente. Un exemplu îl constituie utilizarea cu precãdere a practicii sancţionãrii deontologice a magistraţilor, care aşteaptã sã fie înlocuitã de atitudini bazate pe eticã. Judecãtorii români implicaţi în programul de implementare a Codului deontologic au concluzionat cã reglementãrile bazate pe eticã sunt din ce în ce mai necesare administrãrii justiţiei, iar elementul cheie îl reprezintã integrarea elementelor eticii în practicile instanţelor.
Demnitate şi Justiţie: Vezi / Descarcã (pdf, 115k)
Prezentatã în cadrul Simpozionului Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului - 10 decembrie 2007, Sala "Drepturilor Omului", Palatul Parlamentului, Bucureşti.

Prima întâlnire a grupului de lucru "Managementul Calitãţii" din cadrul ENCJ, 25 octombrie 2007, Haga, Olanda: Vezi / Descarcã (pdf, 75k)
Întâlnirea a fost gãzduitã la sediul Consiliului Superior al Magistraturii din Olanda (Raad vor de Rechtspraak)

Întâlnire cu judecãtorii din cadrul Tribunalului Arad, 11 mai 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 159k)

Întâlnire cu judecãtorii din cadrul Judecãtoriei Timişoara, Tribunalului Timiş şi Curţii de Apel Timişoara, 10 mai 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 187k)

Întâlnire cu judecãtorii din cadrul Curţii de Apel Mureş, Tribunalului Mureş şi judecãtoriilor din Judeţul Mureş, 27 aprilie 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 145k)

Întâlnire cu judecãtorii din raza teritorialã a Tribunalului Harghita, 26 aprilie 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 181k)


Acest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM)