Opinii şedinţã Plen17 nov 2010: Vezi / Descarcã (pdf, 139k)
Rãspuns la poziţia Ministrului Justiţiei cu privire la Programul privind stabilirea volumului optim şi asigurarea calitãţii în instanţe.
Publicat şi pe juridice.ro
Poziţia Ministrului Justiţiei poate fi de asemenea accesatã pe juridice.ro

15 mar 2010: Vezi / Descarcã (pdf, 224k)
Cerere de suspendare a concursului de promovari pe functii de executie de la Curti de Apel si Tribunale.

09 mar 2009: Vezi / Descarcã (pdf, 117k)
Opinie divergentã la hotãrârea nr. 149/29 ianuarie 2009 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2009 al Inspecţiei Judiciare

01 iul 2008: Vezi / Descarcã (pdf, 208k)
Opinie cu privire la modul de verificare a activitãţii procurorilor de cãtre Serviciul de inspecţie judiciarã pentru procurori.

17 apr 2008: Vezi / Descarcã (pdf, 251k)
Opinie divergentã privind validarea parţialã a rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor la parchetele de pe lângã curţi de apel, tribunale, judecãtorii, desfãşurat în perioada 28 octombrie - 25 noiembrie 2007.

3 mar 2008: Vezi / Descarcã (pdf, 165k)
Cerere prin care solicit Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sã-mi fie atribuite responsabilitãţile necesare exercitãrii mandatului de membru cu activitate permanentã în cadrul CSM, în acord cu opinia exprimatã la data de 20 februarie 2008, privind Clarificarea formelor de responsabilitate a membrilor CSM.
20 feb 2008: Vezi / Descarcã (pdf, 220k)
Opinie privind Clarificarea formelor de responsabilitate a membrilor CSM. Instituţionalizarea responsabilitãţii individuale a membrilor CSM cu activitate permanentã, în acord cu cerinţa prevãzutã în art. 22 alin. 3 din Legea nr. 317/2004 Republicatã.

13 dec 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 228k)
Opinie divergentã privind validarea rezultatelor concursului pentru numirea în funcţii de conducere a judecãtorilor, desfãşurat în perioada 28 octombrie 25 noiembrie 2007.
Constatarea lipsei de obiectivitate a comisiei de examinare în cazurile concrete de evaluare a cunoştinţelor candidaţilor afecteazã grav scopul reglementãrii legale a concursului, iar legitimitatea examinãrii nu mai este posibil sã fie recunoscutã.

1 nov 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 179k)
Opinie privind îmbunãtãţirea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea Consiliului Superior al Magistraturii

18 oct 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 205k)
Opinie divergentã privind hotãrârea plenului din data de 18 octombrie 2007 de respingere a cererii de apãrare a independenţei procurorilor DNA.
Rezultatul acestei opinii este reprezentat de stabilirea de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii a unei metodologii de vot în cadrul şedinţelor de plen: Vezi / Descarcã (pdf, 41k)

4 oct 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 206k)
Opinie divergentã cu privire la Regulamentul privind evaluarea profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor

6 sept 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 166k)
Opinie minoritarã divergentã la Hotãrârea Plenului CSM nr. 609/2007 privind vârsta de pensionare a judecãtorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au fost numiţi în temeiul Legii nr. 56/1993.

30 mai 2007: Vezi / Descarcã (pdf, 199k)
Opinie divergentã cu privire la adoptarea variantei III cuprinzând propuneri de modificare a Legii nr. 303/2004 pe aspectul evaluãrii activitãţii profesionale a judecãtorilor şi procurorilor


Acest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM)