Lucrãri PublicateLista cerinţelor pentru asigurarea procesului echitabil. Consetinţele nerespectãrii în instanţe a echilibrului între cerinţe, timp şi resurse materiale: Vezi / Descarcã (pdf, 691k) Lucrarea a fost integratã în Conferinţa anualã a Grupului de lucru privind stabilirea volumului optim de activitate la instanţele judecãtoreşti, din data de 12 octombrie 2010 Vezi / Descarcã


Paşi cãtre managementul calitãţii în sistemul de justiţie din România. Rezultatele unui proiect pilot de evaluare externã a activitãţii judecãtorilor: Vezi / Descarcã (pdf, 679k)
Programul pe care îl prezint în lucrare se referã la percepţia pe care avocaţii din Baroul Cluj o au cu privire la activitatea publicã a judecãtorilor de la Judecãtoria Cluj-Napoca şi Tribunalul Cluj. Studiul a fost realizat în primãvara anului 2009 cu sprijinul Asociaţiei Magistraţilor din România - Filiala Cluj, Baroului Cluj şi Seminarului Pro Etica din cadrul Facultãţii de Filosofie a Universitãţii Babes-Bolyai.

Puteţi accesa şi descãrca chestionarul (pdf, 116k) folosit pentru aceastã evaluare.

Lucrarea a fost publicatã şi pe site-ul juridice.ro, în cadrul Revistei de note şi ştiri juridice.

The english version of this programme may be accessed here (pdf, 548k). The programme represents a result of the participation of the Romanian Superior Council of Magistracy to the "Quality Management" working group of the European Network of Judicial Councils (ENCJ), and has been presented in the Feburary 2010 meeting in Rome, Italy.


Calitate în justiţie şi managementul etic al instanţei: Vezi / Descarcã (pdf, 153k)

Lucrarea face parte din volumul publicat "CALITATEA ÎN JUSTIŢIE. Perspective asupra managementului calitãţii în instanţe."


Unele aspecte privind evaluarea comportamentului judecãtorilor din perspectiva calitativã: Vezi / Descarcã (pdf, 157k)


Independenţa şi imparţialitatea judecãtorului ca standarde profesionale în procesul civil: Vezi / Descarcã (pdf, 168k)


Managementul instanţei şi performanţa individualã: Vezi / Descarcã (pdf, 164k)


Acest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM)